09/11/20

FORCADELL analitza la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

Ja fa més d’un mes que es va aprovar la Llei 11/2020 que limita el preu del lloguer dels contractes d’arrendament formalitzats a Catalunya i que repercuteix concretament a aquells habitatges que es troben dins d’una àrea declarada com a 'mercat d’habitatge tens’. Actualment hi ha més de 60 municipis afectats i són gairebé tots aquells on hi ha demanda i on precisament moltes persones hi volen anar a viure. Han deixat fora aquelles poblacions amb pisos buits, amb rendes baixes i amb problemes de despoblació pel tipus de serveis i infraestructures que tenen.

Alex Vázquez, director del departament d’Administració de Lloguers de FORCADELL assenyala que “a nivell general, aquesta regulació diu que la renda del nou lloguer no pot ser superior a l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges o del contracte d’arrendament anterior en cas que aquest fos subscrit en els darrers 5 anys, la renda del nou contracte la determinarà el valor mes baix entre la renda de l’anterior contracte o el resultat de la consulta de l’índex. Només en els casos on l’arrendador estigui en situació de vulnerabilitat econòmica i l’arrendatari disposi d'ingressos suficients, la propietat podrà determinar que la renda inicial sigui la més elevada entre els dos valors.”

En cas que la determinació de la renda vingui determinat per el darrer contracte d’arrendament, tal com destaca Alex Vázquez, “aquesta es podrà actualitzar segons l’índex de garantia de competitivitat, 0% des de la seva creació. La renda es pot incrementar fins a un 5% quan l’habitatge compleix amb una sèrie de característiques que determina la Llei.”

En el cas d’habitatges nous o que hagin patit una gran rehabilitació i durant els 5 anys posteriors a l’obtenció del certificat d’obra, “la renda no pot ultrapassar el marge superior de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges. En aquest supòsit, la llei no serà d’aplicació fins al cap de 3 a comptar des de  l’entrada en vigor de la present llei. Un cop determinada la renda inicial del contracte d’arrendament, la llei permet poder repercutir les despeses generals i de serveis individuals d’acord amb la normativa d’arrendaments urbans.”

Si a final d’any a  l’arrendatari se li ha cobrat en excés per les despeses, la propietat li haurà de retornar la diferència. En cas de ser a la inversa, el propietari no li podrà reclamar al llogater.

D’altra banda, Alex Vázquez, director del departament d’Administració de Lloguers de FORCADELL destaca que  “també es permet incrementar la renda del lloguer repercutint part de les obres de millores que hagi realitzat l’arrendador en l’habitatge amb limitacions. Fa poc que esta en vigor, però de moment els nous tancaments d’operacions s’estan fent per sota de l’índex, ja que com s’ha defensat en diverses ocasions el mercat s’autoregula, ara hi ha una sobreoferta d’habitatges disponibles al mercat, al conjunt de Catalunya l’oferta s’ha incrementat un 60% i a la ciutat de Barcelona ha estat al voltant del 70% respecte de l’any anterior. Està bé regular el mercat però no pas el fet d'intervenir-lo d’aquesta manera. Aquesta norma s’ha aprovat sense tenir en compte els professionals del sector”.

“El problema és la falta d’habitatge públic de lloguer social i amb aquesta llei l’administració busca que el propietari particular els solucioni part del problema. Està clar que cap govern no ho solucionarà en 4 anys, seria necessari un gran pacte entre tots perquè l’habitatge públic social sigui una prioritat, governi qui governi, i potser d’aquí un parell de dècades aquesta tendència comenci a canviar. Està clar, però, que anem tard: aquest decret no solucionarà el problema d’accés a un habitatge de lloguer a tot el col·lectiu en risc de vulnerabilitat econòmica”, remarca l’expert de FORCADELL.

Des de FORCADELL es pronostica que “a partir d’ara el mercat de lloguer canviarà: El propietari no invertirà en obres a l’habitatge, ja que surt la mateixa renda per un pis que té una cuina de 15 anys o un que l’acabi de reformar. D’altra banda, hi haurà un deteriorament progressiu del parc d’habitatges i poc a poc s’anirà reduint l’oferta d’habitatges en lloguer. En cas que al propietari no li surtin els números, aquest es vendrà el pis i, a més a més, la compra per inversió desapareixerà”, conclou Alex Vázquez, director del departament d’Administració de Lloguers de FORCADELL.

 

Contacte Dept. Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.com
FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.

Saber més
;